Allmänna villkor privatkunder Gayane Nutrition AB

1. Inledande bestämmelser 

1.1. Gayane Nutrition AB, org.nr 559164–7085, med besöksadress Styrmansgatan 7, 114 54 Stockholm (”Gayane Nutrition”) erbjuder kostkonsultationer, kostupplägg, tester och personlig träning (”Tjänsterna”) online och vid fysiska möten.  

1.2. Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) är tillämpliga vid köp av någon av Tjänsterna. Du som köper någon av Tjänsterna benämns nedan ”Kund”, ”du” och ”dig”. 

1.3. För att kunna köpa någon av Tjänsterna krävs att du har fyllt 18 år. Även om du är yngre kan Gayane Nutrition erbjuda dig Tjänsterna, dock endast om målsman har godkänt rådgivningen. 

2. Priser och betalning

2.1. Priser anges normalt vid bokningsförfrågan av den Tjänst du väljer. Anges inget uttryckligt pris gäller Gayane Nutritions vid var tid gällande prislista.  Alla priser anges inklusive moms, förutom om betalningen sker med ett företag vilket i detta fall läggs momsen på. Friskvårdsbidrag kan normalt användas hos Gayane Nutrition, du visar upp kvittot eller faktura tillsammans med inbetalningen för din arbetsgivare. Dock bör du även bekräfta detta med din arbetsgivare innan du bokar en tid.

2.2. Betalning sker med faktura till den e-mailadress du har angivit. Fakturan skickas månadsvis eller vid avslutat uppdrag och har tio dagars förfallodatum. Om inte fakturan har betalats i tid skickas en påminnelse med ett påslag om 60 kr i förseningsavgift samt dröjsmålsränta enligt lag.

2.3 Tjänsten eller tjänsterna du har köpt ska påbörjas/förbrukas inom tre månader från det datum då köpet gjordes eller fakturan skickades. 

3. Avbokning och ångerrätt 

3.1. Av- eller ombokning ska ske senast 48 timmar innan inbokat möte. Vid senare av- eller ombokning debiteras fullt pris för det inställda mötet.

3.2 Du har 14 dagars ångerrätt för ditt köp av någon av Tjänsterna. De 14 dagarna räknas från den dag då överenskommelse om köp ingicks, antingen skriftligt eller muntligt. Vid utövande av ångerrätt betalar du endast för den del av Tjänsten du har nyttjat och den tid som Gayane Nutrition har lagt ned, och resterande eventuell kostnad du betalat kommer att betalas tillbaka till dig så fort som möjligt, dock senast inom 14 dagar från att du har ångrat ditt köp. 

3.3 För att ångra ditt köp skickar du ett email till gsarkisian@live.com, ringer Gayane Nutrition på telefonnummer (+46)79–0161240 eller använder dig av formuläret på vår hemsida www.gayanenutrition.com. Du kan också använda dig av Konsumentverkets standardformulär för att ångra ett avtal. Du hittar formuläret på www.konsumentverket.se. Gayane Nutrition kommer att bekräfta mottagandet av ditt meddelande om ångerrätt inom två arbetsdagar. 

3.4 Gayane Nutrition har rätt att avbryta de tjänster som erbjuds till en klient när som helst om det längre inte anses vara lämpligt, oavsett överenskommelse.  

4. Ansvar

4.1. Du som köpare av Tjänsterna ansvarar själv för att upplysa Gayane Nutrition om eventuella nuvarande eller tidigare skador, sjukdom, tillstånd eller annat som kan påverka rådgivningen. Detta gäller särskilt, men inte enbart, sådant som kan äventyra säkerheten vid personlig träning. All träning sker på egen risk. Vi rekommenderar att du enbart tränar när du är frisk då ett sjukdomstillstånd ofta förvärras eller förlängs av träning. Avbryt omedelbart ett träningspass om du känner yrsel, illamående och/eller smärta. 

4.2. Vid köp av kostkonsultation och kostupplägg är du som köpare ansvarig för att upplysa om nuvarande eller tidigare allergier, specialkost, sjukdomstillstånd och annat som kan påverka konsultationen. 

4.3. Du som köpare av Tjänsterna är själv ansvarig för att söka läkarvård om sådant behov uppstår. 

4.4. Gayane Nutrition baserar sina rekommendationer kring kost och träning på vetenskaplig forskning och mångårig erfarenhet. Gayane Nutrition lämnar dock ingen garanti för att du kommer att uppnå dina mål eller förväntningar och friskriver sig således från allt ansvar för resultatet av rådgivningen.

4.5. Gayane Nutrition är en godkänd privat dietistmottagning och en godkänd privat vårdgivare. Gayane Nutrition innehar patientförsäkring. 

5. Behandling av personuppgifter

Gayane Nutrition behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy som du hittar här.

6. Övrigt

6.1. Allt material som du får tillgång till, såsom kostupplägg, matdagbok, koncept, bilder och layout, inom ramen för köp av någon av Tjänsterna är Gayane Nutritions egendom. Inget material får kopieras, spridas eller användas utanför Tjänsterna utan Gayane Nutritions på förhand lämnade skriftliga godkännande. 

6.2. Gayane Nutrition förbehåller sig rätten att genomföra ändringar i dessa Villkor utan föregående avisering. 

6.3. Svensk lag ska tillämpas på dessa Villkor. Tvist mellan dig som Kund och Gayane Nutrition med anledning av dessa Villkor ska avgöras av svensk domstol. Som konsument har du också rätt att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden.

6.4. När du bokar en tid godkänner du dessa villkor.